google-site-verification=O0m57vz_l876JbPFVDC-WME7Lvm8rlYOoIzABljapTo

GIẢI PHÁP ÂM THANH CHO THƯ VIỆNMAG2120II Public Address Solution for Library

 

1. Solution Description

Thư vin là mt t chc thu thp và t chc sách và tài liu đ đc và tham kho, vi môi trường yên tĩnh và thanh lch, vì vy nhc nn đc bit quan trng; Thư viện bao gm mt phm vi rng vi nhiu khu chc năng và các nhim v báo cháy cao, nên có th s dng h thng đa ch công cng thông minh.

2. Connection Diagram 

 

 

3. Attainable Functions

Phòng điu khin chính

Máy ch thông minh là linh hn ca toàn b h thng vì nó có chc năng ma trn âm thanh mnh m đ qun lý tt c các vùng khác nhau. Nó có th chơi các bn nhc khác nhau trong các khu vc khác nhau hoc phát nhc nn hoc bt đu phân trang trong mt khu vc nht đnh, mà không có s can thip gia các khu vc. Tt c các thiết b được đt trong phòng điu khin máy tính và được cung cp năng lượng bi b gii mã ngun. Phòng ch đã gim s lượng máy trong các h thng thông thường, vì máy ch thông minh có nhiu chc năng trong mt đã gim h thng dây đin ln xn.

Phòng kim soát ph

Micrô phân trang t xa thông minh có th được đt quy l tân tng mt ca thư vin và được cung cp cho qun tr viên nn. Nó có th được kết ni vi máy ch thông minh bng cáp mng, vi khong cách ti đa 1000 mét, đ phát thông báo đến mt khu vc nht đnh, khu vc kết hp hoc tt c các khu vc, phá v truyn thng mà qun tr viên phi đến phòng ch đ nói chuyn đến vùng tương ng.

Bi cnh trong khu vc công cng

Do môi trường yên tĩnh, thư vin s áp dng loa âm trn 3W-6W, đáp ng c tiêu chun và thm m công cng. Tng đu tiên ca thư vin có mt không gian rng, và nó s được xem xét đ cài đt b điu khin âm lượng ghi đè mi ca, thun tin đ điu chnh âm lượng bt c lúc nào và cũng đt được thiết kế hp lý. Khi có tín hiu báo cháy khn cp, tín hiu ghi đè s t đng vào trng thái báo đng đ thông báo cho nhân viên sơ tán nhanh chóng, đm bo an toàn tính mng và tài sn. Thư vin có th sp xếp loa treo tường trong phòng trin lãm đ chơi nhc nn hoc thông tin quan trng, to ra mt môi trường thư giãn và d chu.

Truyn la khu vc công cng

Máy ch thông minh có giao din cha cháy riêng, có th được liên kết vi h thng cha cháy thông qua tín hiu ngn mch. Khi có tín hiu báo cháy, nó s kích hot chế đ liên kết la đ t đng tt nhc nn và vào trng thái báo đng. Khi liên kết la là kp thi và thân thin vi người dùng, mi liên kết ca h thng truyn la và cha cháy ngày càng ph biến. Do đó, s kết hp là mt la chn tt. Vi s ra đi ca lut phòng cháy cha cháy mi, mi người ngày càng chú ý hơn đến an toàn và bo v.

Phát sóng khn cp các khu vc công cng

Phát sóng khn cp được s dng đ sơ tán nhân s trong trường hp khn cp. H thng có th chn chc năng phát trong khu vc kết hp do chương trình điu khin ca cài đt micrô và tùy ý kết hp các khu vc được phát. Vic phát sóng s kin khn cp ca h thng có th được thc hin t đng hoc th công công sut loa đy đ và không b hn chế bi mch loa b đóng hoc công tc gim âm lượng.

4. Product List

1. ITEMNO.

Model

Name

Quantity

1

MAG2120II

20 Zones Intelligent PA System Center

1

2

MP9810RⅡ

Remote Paging Device

1

3

MP9807C

CD/DVD/MP3 Player

1

4

MP300PIII

120W 3 Mic &2 AUX Classic Mixer Amplifier

6

5

MP9823S

Power Sequence Controller

1

6

MP9820S

10 Channels Switching Power

1

7

DSP8062W

Wall Mount Speaker with Power Tap

4

8

DSP6011

6.5” FramelessCeiling Speaker

60

9

WH-1FII

6W-200W Volume Controller

6

10

MP40U

40U Racks with Door and Fan

1


 

Note: The table is for reference only.

 


Bài viết liên quan