GIẢI PHÁP ÂM THANH CHO CƠ SỞ ĐÀO TẠORemote Recording & Broadcasting Solution for Training Institution

 

1. Solution Description
 

Hệ thống ghi và phát sóng tương tác áp dụng kiến ​​trúc hệ thống bốn trong một gồm ghi âm, theo dõi, tương tác và âm thanh. Lớp học trực tuyến có thể được thiết lập với hệ thống ghi và phát sóng, không cần thêm hệ thống hội nghị video. Lớp học có thể kiểm soát lớp học tương tác một cách độc lập và tương tác thời gian thực giữa các địa điểm từ xa, giúp giải quyết việc tích hợp các tài nguyên giảng dạy chất lượng cao trong cấu trúc đào tạo, thúc đẩy xây dựng nội dung giảng dạy và giảng dạy dựa trên chương trình tương tác và cải thiện quá trình đánh giá quá trình tất nhiên là xây dựng, quản lý và giám sát chất lượng giảng dạy và chia sẻ khóa học chất lượng để tăng cường giao tiếp tương tác, thúc đẩy học tập độc lập và đào tạo tài năng đổi mới, thông qua việc xây dựng hệ thống ghi và phát sóng trực tuyến giảng dạy trực tuyến. Hệ thống không chỉ có chức năng tương tác video mà còn có các chức năng như tổ chức các cuộc họp, đào tạo từ xa và trình bày video từ xa. Ngoài ra, hệ thống có thể đạt được mở rộng và nâng cấp trơn tru.

2. Features

Độ trễ thấp, chất lượng hình ảnh cao, ghi và phát bằng một cú nhấp chuột, ghi đồng thời ở nhiều định dạng, kết nối hội nghị video tương tác

3. Connection Diagram
 

4. Attainable Functions

1. Nhận ra việc chia sẻ tài nguyên giảng dạy của tổ chức và đạt được giảng dạy trực tuyến, đào tạo trực tuyến, giảng dạy khóa học tương tác trực tuyến và các nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy dựa trên thông tin khác thông qua tương tác mạng.

2.  Tích hợp tài nguyên trường học, thiết lập video giảng dạy trong chế độ giảng dạy tương tác và sử dụng mạng giảng dạy để đạt được chia sẻ tài nguyên chất lượng cao trực tuyến giữa giáo viên và học sinh thông qua việc xây dựng các tài nguyên chương trình giảng dạy chất lượng cao.

3.  Sự kết hợp giữa giáo viên chất lượng cao và tài nguyên giảng dạy thông qua hệ thống ghi và phát sóng (các khóa học chất lượng) và hệ thống ứng dụng tương tác ghi video có thể thúc đẩy học sinh hứng thú học tập thông qua đào tạo giảng dạy từ xa.

5. Packing List

ITEMNO.

Model

Name

Quantity

1

MG12

12 Channel Audio Mixer (YAMAHA)

1

2

DSP9209

Hd interactive recording and broadcasting host

1

3

DSP9221

Intelligent touch control screen

1

4

DSP9213

HD  Camera

1

5

D6651

UHF Wireless Microphone System

1

6

DSP9231

Omnidirectional microphone

2

7

DSP6608

Active Wall Mount Speaker with Bluetooth

1

8

DSP8064

Wall Mount Speaker

1

 

Bài viết liên quan